ZESPÓŁ

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOTT I PARTNERZYSTRONA GŁÓWNA
/ ZESPÓŁ

ZESPÓŁ - KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOTT I PARTNERZY

Grzegorz Eugeniusz Kott

radca prawny, wspólnik. Studia ukończył w 1979 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 1982 roku złożył egzamin sędziowski oraz w tym samym roku egzamin radcowski. Od tego czasu wykonuje zawód radcy prawnego. W latach 1990 – 1994 był radnym i członkiem zarządu miasta Ełk, gdzie zdobywał doświadczenie z zakresu prawa samorządu terytorialnego. Doświadczenie zdobyte w działalności samorządowej, wykorzystuje w obsłudze prawnej samorządów terytorialnych. Blisko 20 lat współpracował z największą polską firmą ubezpieczeniową. Jest autorem ekspertyz z zakresu prawa budowlanego i cywilnego w Gazecie Prawnej. Mecenas Grzegorz E. Kott był sędzią Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, Delegat na Zjazd Krajowej Rady Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ubezpieczeniowym, prawie nieruchomości oraz samorządu terytorialnego.

e-mail: grzegorz.kott@gkott.pl

Jakub Michał Kott

radca prawny, wspólnik jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2006 - 2010 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako członek Rady OIRP w Białymstoku brał udział w pracach organów samorządu radowskiego. Prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych min z branży odszkodowawczej, budowlanej, produkcyjnej. Zajmuje się rejestracją spółek prawa handlowego oraz ich przekształceniami. Występuje przed sądami w procesach cywilnych, reprezentując klientów indywidualnych i korporacyjnych. Ma duże doświadczenia w sprawach z zakresu prawa budowlanego w tym dotyczących wad budynków i produktów budowlanych. Specjalizuje się w reprezentacji poszkodowanych w sporach z firmami ubezpieczeniowymi w postępowaniach odszkodowawczych.

e-mail: jakub.kott@gkott.pl

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOTT I PARTNERZY.