Radca Prawny Ełk, Prawnik Ełk – porady prawne

O nas

O NAS

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOTT I PARTNERZY

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Kott

Kancelaria działa na rynku działa na rynku od ponad 25 lat, początkowo pod nazwą Biuro Obsługi Prawnej PROKURA Spółka z o.o. następnie jako Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Kott. W wyniku ciągłego rozwoju we wrześniu 2011r. przekształciła się w spółkę partnerską Kancelaria Radców Prawnych Kott i partnerzy. Przez tak długi okres działalności zyskaliśmy wysoką renomę na rynku. Nasza zdolność do obsługi coraz bardziej zaawansowanych problemów stale przyciąga klientów, którzy utrzymują się na najwyższym poziomie obsługi prawnej.

Nasz zespół oferuje profesjonalizm, który pomaga spojrzeć na złożone kwestie biznesowe i prawne. Świadczymy pomoc klientom, by mogli w większym stopniu korzystać z możliwości prawnych oraz by ograniczyć ryzyko podejmowania pochopnych decyzji.
W swojej działalności koncentrujemy się na wielu dziedzinach prawa, przez co sprawami naszych klientów zajmują się wyłącznie wyspecjalizowani prawnicy, o wysokim stopniu przygotowania merytorycznego oraz o dużym doświadczeniu praktycznym.

Powierzając nam swoje sprawy, macie Państwo gwarancję sprawnej i fachowej obsługi prawnej, zaangażowania i oddania naszych prawników, a przede wszystkim pewność skutecznej ochrony Państwa interesów

Czy wiesz czym zajmuje się radca prawny? Wielokrotnie w swojej praktyce spotykamy się z pytaniami „Czy radca prawny może występować przed sądem tak jak adwokat?” „Czy radca prawny to taki sam zawód jak prawnik ?”   „Czy do radcę prawnego można nazywać mecenasem” ? lub „Czy kancelaria odszkodowawcza może reprezentować poszkodowanego w sądzie”?

W poniższym tekście postaramy się ogólnie wyjaśnić Państwu te różnice, aby pomóc każdemu odwiedzającemu stronę kancelarii radców prawnych w Ełku w świadomym wyborze osoby lub podmiotu świadczącego pomoc prawną. 

Radca prawny i adwokat są zawodowymi tytułami, którymi posługiwać się mogą osoby, które po ukończeniu pięcioletnich magisterskich studiów prawniczych, ukończyły trzyletnią aplikację radcowską lub adwokacką, zdały przeprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości egzamin zawodowo i uzyskały wpis na listę radców prawnych lub adwokatów. Radca prawny i adwokat są na równi uprawnieni do reprezentowania osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przed sądami we wszystkich instancjach w każdej sprawie karnej, cywilnej, rodzinnej, administracyjnej, mogą skutecznie reprezentować swoich klientów w sporach pozasądowych z samorządami i organami administracji publicznej, ubezpieczycielami, bankami, podmiotami prawa handlowego, stowarzyszeniami czy osobami fizycznymi. Radcowie prawni i adwokaci mają swoje odrębne i niezależne samorządy zawodowe. Zasady działania każdego z tych zawodów określa ustawa oraz kodeksy etyki zawodowej. Tytuł radcy prawnego oraz adwokata jest prawnie chroniony, członek każdego z tych zawodów prawniczych ma prawo i obowiązek nosić na sali sądowej togę radca prawny z niebieskim żabotem adwokat z zielonym.

Prawnikiem jest każda osoba która ma tytułu magistra prawa lub ukończyła studia prawnicze. Każdy radca prawny, adwokat, notariusz, sędzia, komornik lub aplikant tych zawodów musi być magistrem prawa. Ale prawnikiem może tytułować się każda osoba, nie posiadająca dodatkowego zawodowego tytułu. Co jest najistotniejsze taka osoba, nie może prowadzić działalności pod szyldem kancelarii radcy prawnego czy kancelarii adwokackiej nie może tytułować się radcą prawnym, adwokatem, lub rzecznikiem patentowym lub aplikantem.  Prawnik bez tytułu zawodowego nie może reprezentować klienta przed sądem na równi z radcą prawnym, adwokatem lub rzecznikiem patentowym. Nie ma zatem doświadczenia procesowego.  Klient prawnika nie jest chroniony przez prawne mechanizmy, dotyczące usług świadczonych przez radców prawnych i adwokatów w tym koronnego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej czy obowiązkowego ubezpieczenia OC . Używanie przez przedsiębiorców świadczących usługi prawne nazw takich jak: „kancelaria odszkodowawcza” „kancelaria prawna”, „kancelaria doradztwa prawnego”, „kancelaria prawnicza”, może sugerować, że działalności te nie są prowadzone przez radców prawnych lub adwokatów, co nie oznacza że podmioty te nie współpracują z adwokatami lub radcami prawnymi o co zawsze warto dopytać. Nie mniej jednak decydując się na usługi kancelarii prawnej czy kancelarii odszkodowawczej zawsze warto upewnić się czy i w jaki sposób może ona zapewnić bezpieczeństwo i poufność przekazanych jej prawnikom informacji.

Natomiast „mecenas” nie jest oficjalnym tytułem zawodowym. Zwrot ten wywodzi się z łacińskiego procuratores mercenarii co oznacza „płatni zastępcy procesowi”. Współcześnie ma charakter wyłącznie zwrotu grzecznościowego używanego w stosunku do radców prawnych i adwokatów. Dobrą praktyką przyjętą przez radców prawnych Kott i partnerzy w Ełku jest tytułowanie aplikantów radcowskich i adwokackich mecenasem.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOTT I PARTNERZY.