Radca Prawny Ełk, Prawnik Ełk – porady prawne

OBSZARY PRAKTYK

SPRAWY Z ZAKRESU KTÓRYCH REPREZENTUJEMY

SPECJALIŚCI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN

ODSZKODOWANIA

Jesteś ofiarą wypadku, masz obrażenia ciała, zostało uszkodzone Twoje mienie? Nie wiesz jakie prawa Ci przysługują, jak określić i dochodzić należne odszkodowanie? Wiele statystyk wskazuje, że jedynie dzięki wsparciu wyspecjalizowanego w sprawach odszkodowawczych radcy prawnego, adwokata, lub prawnika możliwe jest  uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w należnej wysokości.  Każdy prawnik i radca prawny Kancelaria Kott i partnerzy ma wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, umiemy zdefiniować i określi należne odszkodowanie lub  zadośćuczynienie  nie tylko jeśli jego źródłem jest wypadek drogowy ale także wypadek w pracy, wypadek w gospodarstwie rolnym, pożar lub inny nieszczęśliwy wypadek, Zajmujemy się także szkodami wywołanymi przez błąd medyczny. Z tych tytułu  uzyskujemy dla naszych Klientów należne im:

 • zadośćuczynienie,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • rentę
 • odszkodowania za szkody w pojazdach i budynkach.

Prawnicy Kancelarii mają bardzo duże i unikatowe doświadczenie zdobyte min. w ramach  współpracy z Kancelarią Prawniczo Brokerską Adversum sp. z o.o.

Prowadzimy procesy sądowe o odszkodowanie na terenie całej Polski.

Odszkodowania - Prawnik Ełk – zapraszamy do kontaktu

 

PRAWO CYWILNE.

Każdy radca prawny z zespołu Kancelarii udzieli porady prawnej z dzieciny prawa cywilnego, opracuje lub zaopiniuje umowę cywilnoprawną, doradzi w sporze z kontrahentem.

każdy reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących min:

 • sporów wynikłych z wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania umów i zobowiązań (sprawy o zapłatę, roszczenie z gwarancji i rękojmi, umów zlecenia, umów o dzieło i roboty budowlane, umów deweloperskich )
 • prawa rzeczowego (min. ochrona własności, znoszenie współwłasności, zasiedzenia, spory sąsiedzkie, sprawy o eksmisję),
 • prawa spadkowego, (min. postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • prawa przewozowego
 • Prawo cywilne, radca prawny Ełk – zapraszamy do kontaktu

 

PRAWO RODZINNE, ROZWÓD SEPARACJA

Decyzja o rozwodzie lub separacji należy do jednej  z trudniejszych w życiu, wiąże się z poważnymi konsekwencjami nie tylko w sferze emocjonalnej i rodzinnej ale także w sprawach majątkowych. Sprawa o rozwód jest delikatnym i bolesnym dla Klienta postępowaniem, jego przeprowadzenie wymaga dużej wiedzy prawnej, doświadczenia, wyczucia i zaangażowania. Wiąże się nierozerwalnie z kwestiami ustalenia kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, podziałem majątku. Niezbędny do dokonania wybór, czy przeprowadzić rozwód z orzekaniem o winie czy rozwód bez orzekania o winie wymaga taktycznej i strategicznej analizy danej konkretnej sprawy. O ile rozwód bez orzekania o winie wydaje się szybszą i mniej bolesną drogą do rozwiązania małżeństwa to nie zapewni takich praw i ochrony jaką daje rozwód z orzeczeniem o winie drugiego małżonka.

Niezależnie od spraw rozwodowych (lub w związku z nimi) prowadzimy także sprawy:

 • o podziału majątku małżeńskiego
 • ustalenie, któremu z rodziców i w jakim zakresie przysługuje władza rodzicielska,
 • ustalanie kontaktów z dziećmi, ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • opiekuńcze i wychowawcze

Prawo Rodzinne, rozwód Ełk, zapraszamy do kontaktu

 

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Ełk
 • Przygotowujemy umowy spółek oraz dokumentów koniecznych do rejestracji spółki a następnie przeprowadzamy procedurę rejestracyjną przed KRS
 • W ramach stałej obsługi doradzamy osobom zarządzającym, uczestniczymy                      w negocjacjach i rozmowach handlowych, przygotowujemy i opiniujemy umowy handlowe
 • Opracowujemy regulaminy i umowy dotyczące organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa
 • Radcowie prawni reprezentują podmioty gospodarcze przed sądami i organami administracji,

Prawnik Ełk, prawnik Ełk, obsługa firm Ełk– zapraszamy do kontaktu

 

PRAWO PRACY

- doradzamy pracodawcom i pracownikom w sprawach dotyczących stosunku pracy i pracy świadczonej na podstawie umów cywilno-prawnych

- występujemy przed sądem pracy reprezentując pracodawców i pracowników w sporach ze stosunku pracy w

PRAWO KARNE. PRAWO KARNE SKARBOWE

Nie tylko adwokat może występować w sprawie karnej. Radcowie Prawni Kancelarii Kott i partnerzy występują także w charakterze obrońcy lub pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego w toku postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu karnym,  

Prawnik Ełk – prawnik Ełk  zapraszamy do kontaktu

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawnicy kancelarii doradzają w zakresie właściwego postępowania w sprawach administracyjnych. Opracowujemy odwołania od decyzji administracyjnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Przygotowujemy opinie prawne dotyczące zagadnień admiracyjnych. Mamy bogate doświadczenie w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego.

Odwołanie od decyzji, Prawnik Ełk – zapraszamy do kontaktu

 

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH KOTT I PARTNERZY.