Radca Prawny Ełk, Prawnik Ełk – porady prawne

Sprawy cywilne

Niemalże każdy aspekt naszego życia jest w jakiś sposób regulowany ustawowo. Kiedy potrzebna jest pomoc w sprawach dotyczących stosunków między osobami fizycznymi, podmiotami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, można zwrócić się do radcy o poradę.

Prawnik od spraw cywilnych – co wchodzi w zakres jego obowiązków?

Sprawy cywilne to jedne z najczęstszych sporów i postępowań wymagających pomocy radcy. Do jego kompetencji należy m.in.:
  • reprezentowanie klientów przed właściwymi sądami i organami administracji publicznej;
  • udzielanie porad w sporach dotyczących przestrzegania zobowiązań zawartych w umowach;
  • pomoc w ochronie własności, postępowaniach o eksmisję, zasiedzenie czy innych konfliktach wynikających z przepisów rzeczowych;
  • stwierdzenie nabycia spadku, dochodzenie zachowku, poświadczenie testamentu oraz inne czynności związane z dziedziczeniem majątku;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów;
  • sporządzanie pism procesowych;
  • dochodzenie odszkodowań;
  • pośredniczenie w negocjacjach handlowych.

Radca prawny - sprawy cywilne - Ełk

Kancelaria Radców Prawnych Kott i Partnerzy świadczy usługi w ramach ogólnie rozumianego ustawodawstwa cywilnego. Nasz zespół ma plenipotencje do reprezentowania osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych przed właściwymi urzędami oraz sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Zajmujemy się udzielaniem porad dotyczących prawa spadkowego, przewozowego i rzeczowego, bierzemy udział w negocjacjach między stronami sporu, pomagamy zawrzeć ugody sądowe i pozasądowe, przygotowujemy pisma procesowe, w tym pozwy rozwodowe czy wnioski o wszczęcie egzekucji, sporządzamy również opinie i umowy. Jesteśmy w stanie zaoferować pomoc na każdym etapie postępowania.