Radca Prawny Ełk, Prawnik Ełk – porady prawne

Sprawy karne

Od 1 lipca 2015 roku w związku z nowelizacją kodeksu postępowania karnego radcowie prawni uzyskali szersze uprawnienia i mogą reprezentować klientów przed sądem nie tylko jako pełnomocnicy oskarżycieli, ale również jako obrońcy. Dotyczy to tych mecenasów, którzy nie pozostają w stosunku pracy z innymi podmiotami.

Sprawy karne – jaką pomoc może uzyskać klient?

W zakres usług świadczonych przez radców prawnych posiadających kompetencje do reprezentowania podmiotów przed sądami wszystkich instancji wchodzi głównie obrona osoby oskarżonej, podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub pokrzywdzonej na poszczególnych etapach postępowania. Zajmują się oni sprawami o wykroczenia, dyscyplinarnymi, rodzinnymi i opiekuńczymi, administracyjnymi, a także karno-skarbowymi. Mogą oni ponadto występować w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, tzn. że mają możliwość np. zaskarżać wydany wyrok.

Radca prawny - sprawy karne - Ełk

Członkowie Kancelarii Radców Prawnych Kott i Partnerzy posiadają uprawnienia do występowania w charakterze obrońcy lub oskarżyciela. Możemy reprezentować Państwa przed sądami wszystkich instancji na każdym etapie postępowania lub przed organami ścigania w czasie zatrzymania i przesłuchania. Na wniosek klienta przygotujemy stosowne pisma, w tym zawiadomienia, wnioski o odroczenie kary, przedterminowe zwolnienie czy wszelkiego rodzaju zażalenia, apelacje oraz kasacje. Świadczymy usługi m.in. w sprawach o wykroczenia przeciwko osobie, obyczajności publicznej i instytucjom państwowym, a także popełnienie przestępstwa, odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie lub zatrzymanie. Pomagamy rozwiązywać problemy wynikające z zawiłości przepisów i dajemy jasne informacje o możliwych sposobach wyjścia z zaistniałej sytuacji.