Radca Prawny Ełk, Prawnik Ełk – porady prawne

Rozwód

Kancelaria z siedzibą w Ełku świadczy szeroki zakres usług, a wśród nich między innymi pomoc Klientom w rozwiązaniu związku małżeńskiego. Powierzając naszemu zespołowi sprawy, Klienci Kancelarii mogą liczyć na sprawną obsługę, zaangażowanie i oddanie. Już od wielu lat dokładamy wszelkich starań, by pomóc w wyborze najkorzystniejszej drogi do rozwiązania problemu. Posiadamy również odpowiednie kwalifikacje do reprezentowania zarówno osób fizycznych, jak i prawnych w sprawach cywilnych i rodzinnych, a także karnych czy administracyjnych.

Prawnik – rozwody

Zapewniamy porady prawne. Rozwód, zależnie od sprawy i zamiaru Klienta, może zostać zakończony bez orzekania o winie lub z orzekaniem o winie. Oznacza to, że każda ze stron może żądać tzw. orzeczenia o winie. Wtedy mamy do czynienia z zakończeniem małżeństwa z winy jednego lub obojga małżonków. Ma to znaczenie między innymi w kontekście ewentualnych żądań alimentacyjnych pomiędzy byłymi współmałżonkami. Wtedy sąd może na przykład zasądzić alimentów od osoby, która jest winna rozpadowi małżeństwa (na rzecz osoby poszkodowanej). Nie ma to miejsca natomiast w wypadku typu bez orzekania o winie, czyli kiedy oficjalnie związek kończy się “za porozumieniem stron”.

Radca prawny - rozwód

Radca przyjmujący w naszej Kancelarii zdaje sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji znajduje się Klient. Wszelkie działania zatem podejmowane są w dyskrecji. Niekiedy sprawy rodzinne dotyczą również podziału majątku małżeńskiego czy separacji, inne z kolei mogą obejmować kontakt z dziećmi oraz wszelkie kwestie opiekuńcze i wychowawcze, z czym również jesteśmy w stanie pomóc Klientom naszej Kancelarii. W sytuacjach wyjątkowych, prawnik od rozwodów udziela również jednorazowych, doraźnych porad.

Rozwód to trudna decyzja, związana z wieloma emocjami i dramatami ludzkimi, dlatego skuteczny i  doświadczony reprezentant w sądzie jest niezbędny do rozstrzygnięcia sporu. Rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd może nastąpić na wniosek jednego lub obojga małżonków, gdy następuje zupełny i trwały rozkład pożycia. Kancelaria Radców Prawnych Kott i Partnerzy z siedzibą w Ełku zapewnia kompleksową obsługę prawną, a także reprezentację Klientów z Olecka i okolicznych miejscowości przed sądami w sprawach rozwodowych. Jest to tematyka bardzo szeroka i czasami problematyczna. Prawnicy z Ełku rzetelnie i indywidualnie analizują każdy przypadek, szukając jak najlepszych rozwiązań dla Klientów z Olecka i nie tylko.

Sprawy rozwodowe - Ełk, Kancelaria Radców Prawnych

Rozpoczynają się w chwili, gdy mąż lub żona złożą odpowiedni pozew. Pozew ten składany jest do właściwego zgodnie z miejscem zamieszkania wydziału cywilnego sądu okręgowego. Sąd może wskazać czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. W tym wypadku mamy do czynienia z tzw. orzekaniem o winie. Natomiast w sytuacji, gdy nie wskazuje się żadnej winnej strony, mówi się o sprawach rozwodowych bez orzekania o winie. Po orzeczeniu sądu pomiędzy małżonkami ustaje wspólność ustawowa, wtedy najczęściej przeprowadza się podział majątku wspólnego. Dzieje się to za sprawą porozumienia, wtedy małżonkowie samodzielnie dzielą swój majątek. Małżonkowie mogą zwrócić się o to również do sądu, który przeprowadza postępowanie określające zasady podziału majątku.

Dziecko a sprawy rozwodowe – Olecko i okolice Ełku

W wypadku wielu rodzin następuje również rozstrzygnięcie kwestii małoletnich dzieci. Wtedy sąd musi rozstrzygnąć kwestie władzy rodzicielskiej obojga małżonków oraz alimentów. Alimenty dotyczą wysokości kosztu utrzymania oraz wychowania dziecka. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego decyzje te w pierwszej kolejności pozostawiane są małżonkom, a w drugiej sądom. Są oni zatem zobowiązani porozumieć się w kwestii sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej czy pobytu dziecka. Obejmuje to również sposoby i formy kontaktu z rodzicem, który nie będzie mieszkał z dzieckiem. Kancelaria w Ełku pomaga swoim Klientom z Olecka i innych miejscowości w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i wniosków.