Skip to content
KOTT I PARTNERZY – RADCY PRAWNI W EŁKU

Sprawy karne

Od 1 lipca 2015 roku w związku z nowelizacją kodeksu postępowania karnego radcowie prawni uzyskali szersze uprawnienia i mogą reprezentować klientów przed sądem nie tylko jako pełnomocnicy oskarżycieli, ale również jako obrońcy. Dotyczy to tych mecenasów, którzy nie pozostają w stosunku pracy z innymi podmiotami.

Sprawy karne – jaką pomoc może uzyskać klient?

W zakres usług świadczonych przez radców prawnych posiadających kompetencje do reprezentowania podmiotów przed sądami wszystkich instancji wchodzi głównie obrona osoby oskarżonej, podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub pokrzywdzonej na poszczególnych etapach postępowania.

Zajmują się oni sprawami o wykroczenia, dyscyplinarnymi, rodzinnymi i opiekuńczymi, administracyjnymi, a także karno-skarbowymi. Mogą oni ponadto występować w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, tzn. że mają możliwość np. zaskarżać wydany wyrok.

Radca prawny – sprawy karne – Ełk

Członkowie Kancelarii Radców Prawnych Kott i Partnerzy posiadają uprawnienia do występowania w charakterze obrońcy lub oskarżyciela. Możemy reprezentować Państwa przed sądami wszystkich instancji na każdym etapie postępowania lub przed organami ścigania w czasie zatrzymania i przesłuchania.

Na wniosek klienta przygotujemy stosowne pisma, w tym zawiadomienia, wnioski o odroczenie kary, przedterminowe zwolnienie czy wszelkiego rodzaju zażalenia, apelacje oraz kasacje. Świadczymy usługi m.in. w sprawach o wykroczenia przeciwko osobie, obyczajności publicznej i instytucjom państwowym, a także popełnienie przestępstwa, odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie lub zatrzymanie. Pomagamy rozwiązywać problemy wynikające z zawiłości przepisów i dajemy jasne informacje o możliwych sposobach wyjścia z zaistniałej sytuacji.

Adres
ul. Małeckich 2 lok.25
19-300, Ełk

Dane Kancelarii
NIP: 848 185 77 11
REGON: 281336311
KRS: 0000393433

Bank PKO BP
28 1020 4724 0000 3502 0081 4616

Menu Główne
Strona Główna
O Naszej Kancelarii
Nasz Zespół
Oferta
Kontakt

Usługi
Radca Prawny Ełk
Prawnik Ełk
Obsługa Prawna Ełk
Sprawy Spadkowe Ełk
Sprawy Cywilne Ełk
Sprawy Karne Ełk
Sprawy Rodzine Ełk
Prawo Administracyjne Ełk

Strona używa plików Cookies:
Sprawdź politykę prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © Kott i Partnerzy 2023

Adres
ul. Małeckich 2 lok.25
19-300, Ełk


Dane Kancelarii
NIP: 848 185 77 11
REGON: 281336311
KRS: 0000393433

Bank PKO BP
28 1020 4724 0000 3502 0081 4616

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Kott i Partnerzy 2023

Realizacja: good-idea.agency